Nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn, Vamidoor mở thêm dịch vụ sửa chữa các sản phẩm cho quý khách. Các sản phẩm Công ty nhận sửa chữa bao gồm sản phẩm do Công ty cung cấp và sản phẩm do các Công ty khác cung cấp. Các sản phẩm Công ty nhận sửa chữa:
- Cửa cuốn
- Cửa kéo
- Moteur cửa cuốn
- Remote các loại
- Phụ kiện các loại





Bài viết liên quan