1. Tầm nhìn:
           Vamidoor phấn đấu vươn lên trở thành nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ hàng đầu về ngành cửa.

2. Giá trị cốt lõi:
- Tín nhiệm:
Sự tín nhiệm của khách hàng là sự tồn tại của Công ty
- An toàn: An toàn cho sản xuất, lắp đặt - an toàn cho người sử dụng
- Chất lượng: Chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi 
- Giá cả: Luôn tìm cách hạ giá thành để khách hàng nhận được sản phẩm có giá hợp lý nhất
- Nhân sự: Nhân sự là nguồn lực vô giá của Công ty.


Bài viết liên quan