Hình ảnh kèm theo:
Tên sản phẩm Bình Lưu Điện UPS YH
Mã sản phẩm
Giá bán Liên hệ

Thông tin chi tiết

- Thời gian lưu điện 36 - 48h.
- Công suất: P = 400- 700W.
- Moteur xích 400kg - 1200kg