Hình ảnh kèm theo:
Tên sản phẩm Cửa cuốn CÔNG NGHIỆP - DÒNG SIÊU TRƯỜNG
Mã sản phẩm
Giá bán Liên hệ

Thông tin chi tiết

Thông số kỹ thuật
(lá dày 8 dem, 9 dem, 1 mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm)
- Lá dày 8 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 6.000.
- Lá dày 9 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 7.500.
- Lá dày 10 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 9.000.
- Lá dày 11 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 10.000.
- Lá dày 12 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 11.000.
- Lá dày 13 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 12.000.
- Lá dày 14 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 13.000.
- Lá dày 15 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 14.000.
- Lá dày 16 dem: Kích thước tối đa cao 6.500 * ngang 15.000.
- Màu xám, Màu xanh, Màu kem, ... 
Sản phẩm chính hãng - Nhà sản xuất: Vamidoor

- RAY DẪN HƯỚNG DÙNG CHO CỬA SIÊU TRƯỜNG
 
Ray roăng ép U 100 - 1.2mm - 1.4mm

Ray roăng cài U 120 - 1.6mm - 1.8mm - 2.0mm


Ray roăng cài U 200 - 1.6mm - 1.8mm - 2.0mm