Hình ảnh kèm theo:
Tên sản phẩm DÒNG TIÊU CHUẨN U DÀY 6.5 DEM
Mã sản phẩm
Giá bán Liên hệ

Thông tin chi tiết

DÒNG TIÊU CHUẨN (Mẫu nhíp VM: 08)
- Cửa cao: 2800, rộng: 4000
- U dày 6.5 dem - Dòng tiêu chuẩn
- U xám, Nhíp trắng, Lá xám - lá kín
- Nhíp tiêu chuẩn: 4 hàng
- Cửa 2 cánh, Tay hộp gỗ
Sản phẩm chính hãng - Nhà sản xuất: Vamidoor