Hình ảnh kèm theo:
Tên sản phẩm Lưới song ngang Inox
Mã sản phẩm
Giá bán Liên hệ

Thông tin chi tiết

- Mẫu song ngang côn nghệ mới ống 19 dày 9 dem.
- Giá: liên hệ